Valeriy V. Kalyuzhnyi

Коэффициент монетизации экономики и скорость обращения денег: несовершенство теоретических основ монетарной политики (тезисы и доклад)

Калюжний, В. В. Коефіцієнт монетизації економіки та швидкість обігу грошей: недоскона-
лість теоретичних засад монетарної політики / В. В. Калюжний // Публічне управління: ви-
клики XXI століття : Зб. тез XXIII Міжнар. наук. конгресу 21-22 берез. 2013 р. / Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; гол. редкол.
В.А. Ландсман. - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. - С.268.

 

Ссылка на публикацию: https://cloud.mail.ru/public/G3Ki/peZzyjcic

Читать

 


Все статьи